Smart Glass

Kort fortalt er Smart Glass et glass som skifter mellom transparent og «ikke transparent» ved bruk av strøm. En folie blir laminert mellom glassene, gjør at glasset skifter mellom vanlig gjennomsiktig(transparent) og «frostet/sandblåst» (ikke transparent). Glasset betjenes av bryter på vegg eller fjernkontroll, flere glass kan koples sammen.

Smart glass brukes på steder der man tidvis ønsker å hindre innsyn/gjennomsyn, som f.eks møterom, kontorlandskap, garderober, baderom etc. Smart Glass kan også legges som et lag i en 2 eller 3 lags isoler-rute og brukes da i bygninger som en rute hvor gjennomsyn kan styres.